Supervisor :

1 Mrs. Soma Jana

Teachers :

2 Mrs. Pallavi Upasni

3 Mrs. Suvarna Bhoyar

4 Miss. Nitu Wagh

5 Mrs. Pooja Pantawane

6 Mrs. Pallavi Kolhe

7 Mrs. Ashwini Sahare ®

8 Mrs. Deepali Khahile

9 Miss. Chitra Madhumatke

10 Mrs. Pranali Shaniware

11 Mrs. Sunita Dehankar

12 Mrs. Manisha Mahajan

13 Mrs. Chandralekha Kharat

14 Mrs.Roshni Joshi

15 Miss. Jaya Pal