Principal
Mrs. Darshana Pawar
   
Sr.no. Name of teacher’s
1Pradnya Dandare
2Aarti Tandulkar
3Priti Gaikwad
4Nita Warotkar
5Ashwini Adhau
6Pragati Kale
7Shraddha Yadav
8Amol Nanhe
9Nandita Radke
10Madhuri Dudhalkar
11Radha Falke
12Elsina Coutinho