Principal (Prerna Convent)
Mrs. Sanyogita Patil
    
Sr.no.  Name of teacher’s
1 Mrs. Jyoti Nirmal
2 Dr. Amol Dhoble
3 Mr. Prasad Joshi
4 Mrs Ranjana Bhure
5 Mrs Nisha Dangore
6 Mrs Jayshree Tule
7 Mr Jagdish Rokde
8 Mrs Kavita Harkare
9 Mrs Sheetal Ambildhuke
10 Mrs Deepa Chakradhare
11 Miss Trupti Wankhede
12 Mrs Vidya Kuhikar
13 Mrs Kasturi Shripurkar
14 Mrs Priyanka Godghate
15 Mrs Sandra Anthony
16 Mrs Priyanka Mehra
17 Miss Shambhavi Kolte
18 Mrs Archana Patre
19 Mrs Sheetal Pawar
20 Mrs Geeta Pachpohar
21 Mrs Ketki Tambekar
22 Mrs Vaishnavi Bure
23 Mrs Nilima Thorkar
24 Mrs Anju Meshram
25 Mrs Pooja Moraskar
26 Mrs Priya Shiraskar
27 Mrs Monali Jadhav
28 Mrs Shubhangi Aware
29 Mrs Manju Hanote
30 Mrs Shweta Nannewar
31 Mrs Sonali Raut
32 Miss Rupali Fating
33 Mrs Bhagyashree Tiwari
34 Mrs Sheetal Salwankar
35 Mrs Sandhya Rawale
36 Mrs Rupali Dudhe
   
Principal (Primary)
Mrs. Darshana Pawar
   
Sr.no.  Name of teacher’s
1 Saroj Gulhane
2 Abhilasha Nagesh
3 Archita Shastri
4 Meetu Das
5 Madhuri Patole
6 Rakhi Gadgil
7 Leena Kunte
8 Bharti Peddiwar
9 Pranali Borkar
10 Shubhangi Jawade
11 Shilpa Jais
12 Sapna Gajbhiye
13 Pragati Kale
14 Ashwini Adhau
15 Pradnya Lipte
16 Nandita Radke
17 Madhuri Dudhalkar
18 Elsina Coutinho
19 Shraddha Yadav
20 Radha Falke
21 Amol Nanhe