Principal
Mrs. Darshana Pawar
    
Sr.no.  Name of teacherís
1 Pradnya Dandare
2 Aarti Tandulkar
3 Priti Gaikwad
4 Nita Warotkar
5 Ashwini Adhau
6 Pragati Kale
7 Shraddha Yadav
8 Amol Nanhe
9 Nandita Radke
10 Madhuri Dudhalkar
11 Radha Falke
12 Elsina Coutinho