PRERNA LITTLE FLOWER (STATE)

Sr. No.

Name of Teacher

1

Mrs. Archita Shastri

2

Mrs. Rakhi Gadgil

3

Mrs.Saroj Gulhane

4

Mrs. Abhilasha Nagesh

5

Mrs.Fatima Amin

6

Mrs. Priyanka Patne

7

Mrs.Leena Kunte

8

Mrs. Gunjan Nayak

9

Mrs. Monica Michael

10

Mrs. Madhuri Patole

11

Mrs. Meetu Das

12

Mrs. Monali Dabhanekar

13

Mrs. Bharti Halbe

14

Mrs. Shubhangi Jawade

15

Mrs. Pranali Sontakke

16

Miss.Durga Tangade

17

Mrs. Sapna Gajbhiye

18

Mrs. Jaishree Zore

19

Mrs. Pranjali Pattalwar

20

Mrs. Ashwini Adhau

21

Miss. Vasundhara Samatkar

22

Mr. Jitendra Gajbhiye

23

Mr. Swapnil Nanotkar

24

Mrs. Kiran Bargat

25

Mrs. Sushma Bhaturkar

26

Mrs. Pradhyna Dandare

27

Mrs. Rutuja Barapatre

28

Mrs. Pragati Kale

29

Mrs. Aarti Tandulkar

30

Miss. Chitra Madhumatke

31

Mrs. Ashwini Bhamre